Naposledy aktualizováno: 31.01.2024 17:35:59
Na úvodní stranu

Místní knihovna Habartice

Základní služby knihovny 

  • Výpůjčky knih - čtenáři si mohou vybrat knihy z více než pětitisícového vlastního knihovního fondu, který je pravidelně obohacován výměnnými soubory knih z Krajské vědecké knihovny v Liberci.
  • Meziknihovní výpůjční služba - knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny.
  • Informační služba - knihovnice pomůže uživatelům s vyhledávání potřebných informací jak z pramenů uložených v knihovně, tak i prostřednictvím internetu.
  • Internet - uživatelé mohou ve výpůjční době knihovny (nebo po dohodě s knihovnicí) využít bezplatný přístup k internetu na 4 počítačových stanicích.
  • Psaní materiálů - zájemci si mohou na 4 PC vybavených textovým editorem psát vlastní dokumenty.
  •  

ceník služeb