Naposledy aktualizováno: 31.01.2024 17:35:59
Na úvodní stranu

Místní knihovna Habartice

 

                    KNIHOVNA  HABARTICE

 

První zmínka o existenci knihovny v naší obci se již datuje na rok 1946 , vedl ji místní občan pan Matějka…. čerpáno z naší kroniky.

Prostory knihovny se většinou nacházely vždy v budově čp.191 , dnešní Obecní úřad .

V 70. a 80.letech  půjčovala knihy paní Marie Hostovská  a knihovna byla umístněna v přízemí budovy (dnešní prostory České pošty).

Od srpna 1991 vedla knihovnu paní Věra Tůmová, dobrá duše naší obce .Za jejího působení do 1998 navštěvovalo knihovnu plno čtenářů, mezi nimi i školáci a paní učitelka z naší ZŚ Habartice . Tyto  návštěvy  se  staly  tradicí , děti  si vyslechly  zajímavé  novinky  v „knižním    světě“ a přispěly svými výtvarnými  pracemi k výzdobě prostor knihovny.

Po předčasném úmrtí paní Věry Tůmové převzala knihovnu její „stálá“ čtenářka  a vzorná „žačka“ V.Tůmové , paní Pavlína Bláhová , která ji vede do dnešního dne.

Za jejího působení se knihovna minimálně 3 x stěhovala  a to z důvodu velkých stavebních úprav na budově .

Naposledy proběhlo stěhování v roce 2008 a to do nových vystavěných a  snad i konečných prostor . Knihovna je vybavena novým moderním nábytkem a počítačovými sestavami  , stala se tak jednou z nejhezčích a nejmodernějších knihoven v Libereckém kraji. 

 knihovní řád najdete zde